dotnetFlix – Release Management & DSC

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. Bij deze aflevering was Martijn Beenes onze gast.

In deze sessie geeft Martijn een korte introductie van DSC (Desired State Configuration) en laat zien hoe dit i.c.m. Release Management gebruikt kan worden om de deployment van een applicatie te automatiseren.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.