dotnetFlix – Agile Requirements with SpecFlow – Deel 2

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. Bij deze aflevering was Thomas Bruggink van Info Support onze gast.

In deze vervolgsessie over Agile Requirements gaat Thomas verder in op het koppelen van Agile Requirements aan een testautomatiseringsframework middels Specflow. Hij laat tevens zien hoe je deze testen uit kan voeren m.b.v. MTM.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.