dotnetFlix – //Build 2015/ – Azure Service Fabric

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. Deze aflevering werd verzorgd door Edwin van Wijk van Info Support.

In deze sessie vertelt Edwin over Azure Service Fabric. Dit is de opvolger van de cloud-services (web- en worker-roles) en maakt het bouwen en beheren van schaalbare systemen op basis van Micro services erg eenvoudig.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.