dotnetFlix – Angular 2.0

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. In deze aflevering was Nico Jansen van Info Support onze gast.

In deze aflevering vertelt Nico over de 2.0 versie van Angular, het populaire scripting framework voor het bouwen van web-applicaties. Naast Angular 2.0 laat hij ook zien hoe TypeScript gebruikt kan worden voor het bouwen van Angular apps.

Deze aflevering is in het Engels.

De voorbeeldapplicatie uit de video is te vinden op GitHub: https://github.com/nicojs/angular2-music-browser.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.