dotnetFlix – Type-safe serialization with Azure DocumentDB


Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. Bij deze eerste aflevering was Mark Rexwinkel van Info Support onze gast.

Hij heeft een wrapper geschreven om de standaard Azure DocumentDB Linq provider. Deze injecteert type-informatie in de data die gebruikt kan worden door de serializer bij het deserialiseren naar .NET objecten.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.