dotnetFlix – Azure Service Fabric met Mark Fussell

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. In deze aflevering was Mark Fussell van Microsoft de spreker.

Op de //Build conferentie in San Francisco is aangekondigd dat Azure Service Fabric publiek beschikbaar is. We hebben o.a. hierover gesproken met Mark Fussell, Program Manager in het core Azure team die werkt aan Azure Service Fabric.

Deze aflevering is in het Engels.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.