dotnetFlix – Language Understanding Intelligent Service

Er is een nieuwe aflevering van dotnetFlix beschikbaar. In deze aflevering was Edwin van Wijk van Info Support de spreker.

Op de //Build/ conferentie in San Francisco is een aantal Cognitive Services geïntroduceerd. In deze aflevering laat Edwin zien hoe je complexe taken als bijvoorbeeld het begrijpen van natuurlijke taal kunt uitbesteden aan deze services. In dit geval kijken we specifiek naar de Language Understanding Intelligent Service (LUIS). We breiden de dotnetFlix bot die Sander in de vorige aflevering heeft gebouwd uit, zodat hij gebruikmaakt van LUIS.

Voor meer informatie over dotnetFlix, zie deze blogpost.